By - - Comments Off

Dưới đây là bức ảnh ban đầu:

012 580x347 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Và đây là kết quả sau cùng, các bạn có thể thấy bức ảnh của bạn giống một bức tranh vẽ màu nước rồi đấy:

021 580x347 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Để thực hiện, đầu tiên chúng ta mở bức ảnh trên photoshop. Nhấn Ctrl+J 3 lần để duplicate bức ảnh ban đầu thêm 3 layer:

04 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Chúng ta tạm thời tắt 2 layer trên cùng đi nhé:

05 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Nhấp chọn vào Layer 1:

06 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Vào Filter -> Artistic > Cutout. Sau khi bảng Cutout filter hiện ra, chúng ta thiết lập những thông số như sau:

07 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Chọn hòa trộn cho Layer 1 là Luminosity:

08 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Bây giờ bức ảnh sẽ trông như thế này:

091 580x347 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Bật layer trên Layer 1, và cũng nhấp vào để chọn Layer đó:

10 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Vào Filter -> Artistic -> chọn Dry Brush. Bảng Dry Brush filter hiện ra, các bạn thiết lập các thông số như sau:

11 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Chọn hòa trộn cho layer này là Screen:

12 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Bây giờ bức ảnh trông như thế này:

131 580x347 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Bật Layer trên cùng và cũng nhấp chọn layer này:

14 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Vào Filter -> Noise -> Median. Thiết lập Radius12 pixels:

15 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Chọn hòa trộn là Soft Light cho layer này:

16 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Và đây là kết quả cuối cùng, cực đơn giản phải không ^^ Chúc các bạn thành công nhé!

18 580x347 [Photoshop] Cách tạo hiệu ứng tranh vẽ màu nước cho bức ảnh cực đơn giản

Nguồn: photoshopessentials.com